Gebruik onderstaand overzicht om je strategie te bepalen, je must-sees te markeren en je voorkeuren te overpeinzen.
Binnenkort is ook een handig schema te downloaden met de tijden van de programmering en wordt de info aangevuld.
OPENINGSFILm
op vrijdag 29 januari 19.30

IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY?
(Michel Gondry, 2013)


lees verder >>


De Deventer- en andere moordzaken: Over goed, slecht en raar politieonderzoek
Prof.dr. Peter van Koppen
(Vrije Universiteit Amsterdam)

is het de laatste jaren beter geworden na alle commotie over de Schiedammer parkmoord?

Peter van Koppen spreekt over een aantal, al dan niet terechte, veroordelingen waarin de kwaliteit van het opsporingsonderzoek door de politie een grote rol speelde. Hoe kon tunnelvisie ontstaan? Aan de orde komen de Deventer moordzaak, zaken elders in het land, en vooral de vraag: is het de laatste jaren nu beter geworden na alle commotie over de Schiedammer parkmoord?


Peter J. van Koppen is hoogleraar Rechtspsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Maastricht. Eén van zijn nevenfuncties is het lidmaatschap van het College voor Gerechtelijke Deskundigen (NRGD).

13:30 UUR / BWH GROTE ZAAL


Zit pijn tussen de oren?
Jan-Hein Cobben
(DEVENTER ZIEKENHUIS)

Bestaan er eigenlijk wel pijnprikkels?

Bewustwording van pijn is een ingewikkeld proces in ons zenuwstelsel, met het brein als centraal regelcentrum. Pijn zit inderdaad tussen de oren: zonder brein geen pijn.

Jan-Hein Cobben is werkzaam in het Deventer Ziekenhuis als anesthesioloog en houdt zich al jaren bezig met het behandelen van mensen die aan chronische pijn lijden.

19:00 UUR / BWH PRODUCTIEHUISZAAL


Het geheim van de schrijver
Renate Dorrestein

IS DE SCHRIJVER WEL DE BAAS IN EIGEN HOOFD?

Hoe komen romans en verhalen tot stand? Speelt ‘inspiratie’ daarbij een rol, of is dat alleen maar een romantisch beeld? En als alles vastloopt in het schrijvershoofd, kun je dan spreken van een writer’s block, of is ook dat een fictie?

Renate Dorrestein is een feministische auteur die vóór haar literaire debuut in 1983 al bekend was als columnist in o.a. Opzij. De zelfmoord van haar zusje in 1979 heeft op haar persoonlijkheid en haar schrijverschap een enorme invloed gehad, net als later de ziekte ME, die haar ruim tien jaar lang het leven moeilijk maakte. Dorrestein deinst er niet voor terug om in haar romans over maatschappelijke kwesties te schrijven en dit maakt haar werk vrij uniek. Mede daardoor vinden haar romans een steeds groter publiek. (Bron: Wikipedia, renatedorrestijn.nl)

19:00 UUR / BWH GROTE ZAAL

Na afloop van haar lezing is er de mogelijkheid om een boek
van Renate te kopen en te laten signeren


Haperende hersenen
Prof.dr. Iris Sommer
(Universitair Medisch Centrum Utrecht)

Hoeveel mensen met een hersenaandoening
kent u?

Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. En als er iets in onze hersenen verandert, veranderen wij zelf. Dat maakt hersenaandoeningen zo ingrijpend. In deze lezing geeft Iris Sommer mensen met verschillende aandoeningen een gezicht en een stem. Aan de hand van hun ervaringen worden ontstaan, verschijnselen, diagnostiek en behandeling toegelicht.

Iris Sommer is hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht en hoofd van de stemmenpoli aldaar.

21:00 UUR / BWH GROTE ZAAL

Ons ‘connectome’: de wegenkaart van de hersenen
DR. Martijn van den Heuvel
(Universiteit Utrecht)

Zijn wij onze connecties?

Onze hersenen zijn een netwerk van miljarden verbindingen. Het ‘connectome’ is de wegenkaart van alle verbindingen van onze hersenen en de informatie die daarin opgeslagen zit. Hoe de draadjes in ons hoofd lopen bepaalt voor een groot deel hoe efficiënt onze hersenen kunnen werken, en dus ook hoe mogelijke schade kan leiden tot hersenaandoeningen. 

Martijn van den Heuvel heeft een achtergrond in Artificial Intelligence en Neuroscience, en is nu connectome-wetenschapper.

21:00 UUR / BWH PRODUCTIEHUISZAAL

Zijn zonder Brein: Een sprookje over voodoocorrelaties, zombietheorieën en de virtuele onsterfelijkheid van de neurondoctrine.
DR. Fred Hasselman
(Radboud Universiteit Nijmegen)

Is het brein eigenlijk wel een vitaal orgaan net zoals het hart?

Fred Hasselman verdedigt de stelling dat een gebrek aan rigoureuze theorie-evaluatie verantwoordelijk is voor de crisis binnen de ‘zachtere’ disciplines van de wetenschap (zoals de psychologie, economie, en medische biologie), a.d.h.v. de aantoonbare onjuistheid van de metafoor van het brein als biologische computer.

Fred Hasselman is onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, gespecialiseerd in complexe dynamische systemen bij de bestudering van menselijk gedrag.

19:00 UUR / BWH SPIEGELZAAL

All work and no play
Prof.dr. Louk Vanderschuren
(Universiteit Utrecht)

Waarom is spel zo belangrijk?

Spel is wijdverbreid: kinderen spelen, en de meeste jonge dieren ook. Onderzoek in de afgelopen decennia heeft laten zien dat spel ontzettend belangrijk is, niet alleen omdat leuk is, maar ook omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van hersenen en gedrag.

Louk Vanderschuren is hoogleraar Neurobiologie van Gedrag aan de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich bezig met de hersenprocessen die betrokken zijn bij sociaal gedrag, impulsief gedrag, en verslaving.

16:00 UUR / BWH SPIEGELZAAL

Navigeren over de neurale snelweg: variatie in routes naar autistische problematiek
DR. Marcia Goddard
(Universiteit Leiden)

Ligt de toekomst van diagnostiek en behandeling van autisme in de MRI scanner?

Dat autisme een aandoening is die enorm veel variatie in gedrag met zich meebrengt is inmiddels redelijk bekend. Maar hoe zit dat in de hersenen? Zijn alle autisten hetzelfde?

Marcia Goddard is neuropsycholoog en hersenonderzoeker aan de Universiteit Leiden.

20:00 UUR / BWH SPIEGELZAAL

Horen waar je bent: de serious game HearHere
DR. Mijke Hartendorp
(Saxion)

Kun je ouderen nog iets nieuws leren?

Een van de grootste gevaren van ouder worden is slechtziendheid, oftewel ouderdomsblindheid. Mensen raken hierdoor immobiel, met als gevolg dat zij hun zelfstandigheid verliezen. Met behulp van de serious game HearHere kunnen slechtziende ouderen leren geluid te gebruiken om zich te oriënteren, waardoor hun mobiliteit weer verbeterd wordt. 

Mijke Hartendorp is psycholoog en ervaringsdeskundige op het gebied van zintuiglijke waarneming.

20:00 UUR / BWH PRODUCTIEHUISZAAL

Hoe word je een seriemoordenaar?
DR. Victorine de Graaf-Peters
(Hanzehogeschool Groningen)

Hoe kan het dat mensen zich ontwikkelen tot seriemoordenaar en hoe kan het dat er in Amerika zoveel meer seriemoordenaars bekend zijn dan in Nederland?

In deze lezing zet Victorine de Graaf-Peters de onderzochte feiten eens op een rijtje, en wat blijkt? De waarheid is nog enger dan je denkt…

Victorine de Graaf-Peters is directeur van, en onderzoeker bij, het Instituut voor Life Science & Technology van de Hanzehogeschool Groningen.

15:00 UUR / BWH GROTE ZAAL

Mindfulness, pijn en het brein
DR. Elian de Kleine
(Saxion)

Hoe werkt mindfulness?

Mindfulness wordt door therapeuten gebruikt voor de bestrijding van pijn. Een centraal idee daarbij is een verandering in aandachtsprocessen en -strategieën door aandacht te richten op een niet-oordelende manier. In haar studie onderzoekt Elian de Kleine de aandachtsmechanismen die ten grondslag liggen aan het effect van mindfulness op de verwerking van pijnstimuli.

Elian de Kleine is gepromoveerd cognitief-psycholoog werkzaam bij Saxion als docent en onderzoeker Toegepaste Psychologie.

17:00 UUR / BWH SPIEGELZAAL

Verstijfd van schrik: freezing bij trauma's en de rol ervan bij PTS
Dr. MURIEL HAGENAARS
(Universiteit Utrecht)

To Freeze Or Not To Freeze, wat is beter?

Iedereen kent de fight/flight-reacties die we allemaal krijgen bij stress of gevaar: een bonzend hart, zweethanden, trillende vingers; het liefst ren je zo snel mogelijk weg. Maar mensen kunnen ook iets anders doen: letterlijk verstijven van schrik. Deze zogenaamde "freezing"-reactie is nuttig bij prooidieren

Muriel Hagenaars doet onderzoek naar posttraumatische stressstoornis aan de Universiteit Utrecht en bestudeert daarbij onder andere het effect van freezinggedrag.

15:00 UUR / BWH PRODUCTIEHUISZAAL

Visuele illusies: waarneming versus werkelijkheid
Rob van Lier
Radboud Universiteit

Hoe betrouwbaar is onze waarneming?

Alles wat wij zien is het resultaat van een proces dat start met betekenisloze lichtvlekken op het netvlies van ons oog. In korte tijd construeert het brein daaruit een betekenisvolle wereld van kleur en vorm, met talloze objecten die we meestal onmiddellijk herkennen. Met visuele illusies biedt Rob van Lier een doorkijkje naar de onderliggende mechanismen.

Dr. Rob van Lier is associate professor aan de Radboud Universiteit en heeft zijn eigen onderzoeksgroep bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour in Nijmegen. Hij is specialist op het gebied van menselijke waarneming en doet onder andere onderzoek naar de verwerking van kleur en vorm in de hersenen.

15:00 uur / BWH Spiegelzaal

DOE-HET-ZELF PSYCHOLOGIE EN OVERIGE ACTIVITEITEN

SAXION STUDENTEN VAN DE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE
TESTEN UW KOP. HOE STAAT HET MET UW FRONTALE FUNCTIES?

Saxion studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie testen uw hersenfuncties. U kunt ze vinden op de gang tussen de Spiegelzaal en de Bovenkamer

GEHELE DAG / BWH gang verdieping

DONDERS WONDERS
Fop je kop met doe-het-zelf-psychologie

Verwonder jij je ook zo over hoe we de wereld om ons heen kunnen waarnemen? De mensen van Donders Wonders wel. Een sterk staaltje kunst van onze hersenen. Maar het leuke is, we kunnen onze hersenen ook foppen. Laat je wereld op de kop zetten. Kom langs voor een achtbaanrit op een bureaustoel, of voel hoe snel je brein zich een nieuwe hand toe-eigent. Of win een prijs door de beste ‘perfectly timed foto’ te maken.

Donders Wonders is een blog waar hersenonderzoekers van het Donders Instituut in Nijmegen hun enthousiasme over hersenen, gedrag en wetenschap delen.

GEHELE DAG / BWH BOVENKAMER

COOLMINDS
Virtually Making Life a Better Reality

Coolminds ontwikkelt websites, content en applicaties gericht op online gedragsverandering. Sinds enkele jaren zet Coolminds zwaar in op Virtual Reality (VR) en heeft als eerste in de wereld een platform (en content) ontwikkeld waarmee mensen online behandeld kunnen worden. Samen met grote landelijke zorginstellingen, de Rijksuniversiteit Groningen, en de overheid, werkt Coolminds aan de verdere ontwikkeling van VR en doet onderzoek naar de effectiviteit ervan in de zorg.

GEHELE DAG / BWH BOVENKAMER

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet: het fotoproject
Karin Barth

Kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornissen) voor de lens van de Diepenveense fotograaf Karin Barth, dat leverde een boeiende expositie op die lovende kritieken heeft verworven. Karin heeft een bijzondere fascinatie voor de werking van het brein en heeft geprobeerd met haar foto’s aandacht en begrip te vragen voor kinderen met autisme. Of dat gelukt is kun je zelf beoordelen, want Karins reizende expositie doet nu het KOP-festival aan.

GEHELE DAG / BWH FESTIVALTENT

Science Battle

Science Battle, dat is een uur actuele wetenschap, met nieuwtjes en drie promovendi die vertellen over hun onderzoek en dingen naar de gunst van het publiek. Onder leiding van presentator René M. Broeders geven ze een korte inkijk in hun dagelijkse onderzoeksleven en vertellen ze in tien minuten hun verhaal. Zonder power point en in gewone-mensentaal. Wie doet dat het meest overtuigend? Het publiek oordeelt mee. De promovendi en hun verhalen:


Paul Henselmans
(Technische Universiteit Delft)

Als je vroeger werd geopereerd maakte de chirurg een gat in je lijf. Tegenwoordig gebuikt hij of zij steeds vaker een dunne staaf, waarin een camera en een schaartje zitten. Maar hoe moet dat als je in de route naar binnen ook een bochtje wilt maken? Of als je in zo'n kwetsbaar orgaan als je hersenen moet ingrijpen? Paul Henselmans ontwikkelt een ingenieus medisch instrument, waarbij hij werd geïnspireerd door de bewegingen van een inktvis.

Jeanette Mostert
(Radboud Universiteit Nijmegen)

Kun je aan de hersenen van mensen zien of ze ADHD hebben? Jeanette Mostert kijkt bij ADHD-ers in het hoofd als ze rustig zijn en aan niets denken. Wat ziet ze? Is er een biologische oorzaak te vinden?

Martijn Kool
(Erasmus MC in Rotterdam)

Soms is het fijn als je bepaalde dingen kunt vergeten, maar hoe zou het zijn als je helemaal niets kunt onthouden? Martijn Kool doet onderzoek naar een eiwit dat essentieel is voor ons geheugen. Lange tijd was het onmogelijk om metingen te doen in levende hersenen, maar het is gelukt om hersenen in een slimme vloeistof nog een etmaal in leven te houden.

16:00 UUR / BWH GROTE ZAAL

20:00 UUR / BWH GROTE ZAAL


Workshop creatief schrijven
onder leiding van Alied van der Meer

Met een work-shop in je eigen geest kijken: in je rechter- hersenhelft zie je de verbeelding, associaties, en vergeten herinneringen; ga linksaf en breng orde en logica in de chaos. Alied van der Meer, docent creatief schrijven, neemt je mee op een expeditie in je eigen hersenen. Er zijn maximaal vijftien plaatsen beschikbaar.


16.00 - 17.00 UUR / BWH productiehuiszaal

17.00 - 18.00 UUR / BWH productiehuiszaal

WORKSHOP voor kinderen

Zelf je elektrische gitaar bouwen!

MET:kunstenaar Geert-Jan Hobijn.
in samenwerking met ingenieursbureau Witteveen+Bos.


In de workshop gaan kinderen onder leiding van kunstenaar Geert-Jan Hobijn zelf een elektrische gitaar bouwen. De workshop wordt gehouden in de Hagenpoortschool, begint om 14 uur en is tegen 17 uur afgelopen. Daarna geven de kinderen samen een concert in de spiegelzaal van het Burgerweeshuis. Er is plaats voor maximaal 25 kinderen. De inschrijving loopt via kindersciencecafé Zabuki. Geert-Jan Hobijn won in 2014 de Kunst en Techniekprijs van Witteveen en Bos. De workshop wordt georganiseerd en gesponsord door Witteveen+Bos.

Geert-Jan Hobijn
Geert-Jan Hobijn (Amsterdam, 1959) is geluidskunstenaar, afgestudeerd in fiscaal recht. Hij studeerde kunst aan de Rijksakademie in Amsterdam en in 2000 richtte hij het platform Staalplaat Soundsystem op. Via Staalplaat Soundsystem werkt hij, vaak samen met anderen, aan zeer uiteenlopende, telkens unieke geluidsprojecten. Staalplaat Soundsystem is verantwoordelijk voor onder meer mechanische orkesten, interactieve geluidsinstallaties en (kinder)workshops.
Winnaar Witteveen+Bos-prijs voor Kunst+Techniek 2014

WORKSHOP: 14.00 - 17:00 UUr / de Hagenpoortschool
NA DE WORKSHOP EEN OPTREDEN IN DE grote zaal VAN BURGERWEESHUIS


MUZIEK

ARTHUR ADAM
OPENT HET KOP-FESTIVAL IN DE GROTE ZAAL

Arthur Adam maakt muziek omdat het moet. Fluistert, zoemt, schreeuwt, verwondert. Hij heeft zo zn eigen muzikale universum, grofweg tussen Radiohead en Jeff Buckley, tussen Satie en Coltrane, tussen Andrew Bird en Joni Mitchell, tussen Wilco en Notwist. Hij maakt soms een popliedje, dan weer een a capella-jazzexercitie, maar meestal gewoon intrigerende, melancholische muziek om eens goed naar te luisteren.

Website van Arthur Adam
Video 'Dividing a Spider' bij De Wereld Draait Door (complete versie)

13:00 UUR / BWH GROTE ZAAL


AAFKE ROMEIJN
MET LITERAIRE LIEDJES ROMDOM LEZING RENATE DORRESTEIN

Aafke Romeijn is muzikant, journalist & schrijver. Ze studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Universiteit Utrecht, en Compositie aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Ze was zes jaar werkzaam als docent Nederlands aan een gymnasium, tot ze in maart 2015 koos voor een bestaan als fulltime ZZP-er. Belangrijke informatie die ze zelf noemt in haar biografie: haar kat heet Henk.

Website van Aafke Romijn
Video 'Park Transwijk' op YouTube
Video 'Kalashnikov' op YouTube

18.30 UUR BWH GROTE ZAAL RONDOM LEZING RENATE DORRESTEIN

LILY LION
IN HET BURGERCAFÉ ALS AFLSUITER

Lily Lion is een singer-songwritersduo bestaande uit Fleur Taken en Leonie de Wit. Hun muziek bestaat uit tweestemmige melodieuze zang met swingende pianobegeleiding. Naar aanleiding van hun optreden in het Koelhuis in Zutphen, waar ze de singer-songwritercontest wonnen, schreef een journalist dat de dames van Lily Lion loepzuiver de pan uit swingen!

Facebookpagina van Lily Lion
Video medley van originele nummers op YouTube


22:00 UUR / BWH BURGERCAFE

ETEN EN DRINKEN

WEESJES KANTINE
WAT GA JIJ ETEN? HAMBURGER, SOEP, RUNDVLEESCURRY, BLOEMKOOLCURRY OF EEN CHEESECAKE?

DE BAK VENTER
VERSGEBAKKEN KOEK VANUIT EEN CHARMANTE BAKFIETS

FIER KOFFIE EN THEE
EEN BARISTA MAAKT KOFFIE EN THEE IN EEN Italiaanse Piaggio Ape

BAR EN BURGERCAFÉ
ZIJN HET HELE FESTIVAL GEOPEND

OPENINGSFILm
op vrijdag 29 januari 19.30

IS THE MAN WHO IS TALL HAPPY?
(Michel Gondry, 2013)

Voor de opening van het KOP-festival wordt in filmhuis De Keizer een film van de Franse cineast Michel Gondry vertoond, een bijzondere documentaire met de raadselachtige titel Is the Man Who Is Tall Happy?Gondry’s film is een kunstzinnige visuele vertelling waarin hij zijn gesprekken met de taalwetenschapper en filosoof Noam Chomsky als het ware ondertitelt met beelden. Door deze vorm — handgetekende animaties, 16-mm film — legt Gondry zowel de diversiteit van Chomsky’s denkbeelden als zijn eigen visie op filmmaken bloot. En die titel? Kom gewoon kijken.

De Utrechtse hoogleraar Taalwetenschap Martin Everaert zal een korte inleiding op de film geven. Everaert is tevens waarnemend directeur van het Instituut voor Lexicologie en heeft afgelopen jaar samen met Noam Chomsky gepubliceerd.


Overigens, als je denkt “Gondry, waar heb ik die naam eerder gehoord?” dan was je misschien vorig jaar ook bij het KOP-festival, want toen openden we met Eternal Sunshine of the Spotless Mind, een andere film van Gondry’s hand.

Vrijdag 29 januari 2016, 19.30 - 21.30
Vooraf opening KOP-festival door burgermeester van Deventer Andries Heidema, daarna de inleiding door prof. dr. Martin Everaert. Na afloop borrel. Kaartjes zijn te reserveren bij filmhuis De Keizer.


19.30 UUR / FILMHUIS DE KEIZER